Openbaar Toilet nog niet..

 In raadsperiode 2018-2022

Draagt het college op:

  1. de investeringskosten van een kwalitatief zelfreinigende unit te onderzoeken;
  2. waarvan het exterieur vorm gegeven wordt door een lokale kunstenaar of architect;
  3. de kosten hiervan mee te nemen in de begroting 2021. 

De motie die Weert Lokaal en Dus Weert indiende luidde zoals het hierboven staat. Hier ging de gehele raad uiteindelijk unaniem in mee. Echter, werd de opdracht niet uitgevoerd door het college. De ambitie voor een openbaar toilet werd als ‘nieuwe ambitie’ bestempeld. En nieuwe ambities werden niet toegevoegd aan de begroting, omdat de coronaperiode voor financiële onzekerheid zorgt.

Als reactie daarop hebben we artikel 40 vragen ingediend en werd achter de schermen gezocht naar een mogelijkheid om het toilet alsnog te financieren. Met die gegevens zou dan een nieuwe motie ingediend kunnen worden. Maar die mogelijk was er niet. Het is weer aan de raad om te bepalen hoe we er dekking aan gaan geven. Dat betekent dat komende begroting een ambitie weggestreept moet worden om daarvoor het toiletbeleid op orde te krijgen. Er zijn een paar mogelijke ambities die doorgestreept zouden kunnen worden.. Maar dat is afhankelijk van de meerderheid van de raad. Er zal daarom opnieuw gesproken moeten worden met de fracties. De begroting 2022, in het najaar, is daarvoor de laatste kans… Hopend op het feit dat het gaat lukken. Ik leg in onderstaande video uit waarom het openbare toilet een concrete actie is die we moeten uitvoeren.

Recent Posts