Art. 40 vooropleiding Rockacademie

 In Cultuur, In Weert, raadsperiode 2018-2022

Geachte College,


In het meerjarenplan 2021 – 2024 van de Cultuurregio Noord Limburg wordt gesignaleerd dat talent uit de regio vroegtijdig verdwijnt omdat het in de regio ontbreekt aan opleidingsmogelijkheden (Cultuurregio Noord Limburg, 2022, pg. 55). De Cultuurregio gaat de komende jaren een casestudy opleveren waarbij de mogelijkheden onderzocht worden of de regio Noord Limburg versterkt kan worden met “..een dependance of vooropleiding van
bijvoorbeeld de Rockacademie, musicalopleiding of conservatorium”.

De uitkomst van de casestudy vinden wij als Weert Lokaal interessant aangezien talentontwikkeling gestimuleerd
wordt op middelbare scholen (Unplugged, Van Horne Pop, Muziekgala etc.). Echter, na de middelbare school is er geen mogelijkheden meer zijn om talent in onze regio te houden, dan wel verder te ontwikkelen, terwijl we wel erkende professionele podia hebben.

Gezien het feit dat Weert een cultureel hart heeft door de goede samenwerking tussen
culturele professionele instellingen, waaronder een erkend poppodium, en Weert een
goedbereikbare stad is met een intercityverbinding, willen we graag de volgende vragen
stellen:

1) Staan culturele professionele instellingen in Weert open voor de ambitie van de
Cultuurregio Noord Limburg om een vooropleiding Rockacademie, Musicalopleiding of
Conservatorium te vestigen in Weert indien dit uit de casestudy van de Cultuurregio
blijkt? En staan de professionele instellingen er voor open om samen te werken met
een mogelijke vooropleiding Rockacademie, Musicalopleiding of Conservatorium?

2) Past de ambitie van de Cultuurregio Noord Limburg om een vooropleiding
Rockacademie, Musicalopleiding of Conservatorium te vestigen nog binnen de
gebiedsvisie van Weert West (eventueel in combinatie met het openlucht theater De
Lichtenberg)?

3) Staat het college er voor open om met de Cultuurregio Noord Limburg in gesprek te
gaan wanneer uit casestudy blijkt dat Weert een geschikte locatie is voor een
vooropleiding Rockacademie, musicalopleiding of conservatorium om gezamenlijk een
passende locatie te vinden in Weert?

Recent Posts

Laat een reactie achter