PuntGaaf: ‘Voor jongeren is er in Weert weinig te doen’

 In In Weert, raadsperiode 2018-2022

Aan het college van de gemeente Weert
Per e-mail griffie@weert.nl
Weert, 26 april 2021
Betreft: jongerenactiviteiten in de binnenstad


Geachte college,
We leven in een onzekere tijd. Daar zult u als college ongetwijfeld van op de hoogte zijn. Een tijd waarin
eenzaamheid niet meer een nummer is maar realiteit.
Graag willen wij u door middel van deze brief een probleem onder de aandacht brengen, die wij
ervaren als we in gesprek gaan met leerlingen van de middelbare scholen. Dit zijn leerlingen in de
leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar oud, een leeftijdscategorie die in de bloei van hun eerste jaren
zitten.

Wij zouden u willen vragen om rekening te houden met het feit dat er voor deze jongeren weinig te
‘doen’ is in de binnenstad van Weert. Een van de opmerkingen die gemaakt werd in een van onze
workshops: ‘waarom ligt de HangOut buiten de stad?’. Daarmee leggen zij voor ons de vinger op de
zere plek, want ook buiten de Coronatijd, is er geen (indoor)plek in de binnenstad waar jongeren van
deze leeftijdscategorie elkaar echt kunnen ontmoeten. Dit vinden wij juist een belangrijk aspect om
ook eenzaamheid op langere termijn te voorkomen. Daarnaast geven deze jongeren ook aan dat ze
juist door verveling dingen gaan doen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. In de dromen die wij
bespraken met hun, ging het over een plek om te ‘chillen’, en zelfs een ambitieuzere uitgesproken
droom: een ‘gamehal’.


Onze oproep komt voort uit de gesprekken die wij voeren met leerlingen op middelbare scholen, maar
ook via onze workshops die wij geven voor jongeren waar we bewust debatteren over hun beleving
van de binnenstad. Wij hopen dat we u kunnen inspireren om in uw zoektocht naar een prettige stad,
en in de gesprekken die u voort over de binnenstad, ook rekening houdt met deze doelgroep.
We wensen u veel succes en wijsheid toe in deze onzekere tijd!

Recent Posts