Verbinding van Denken en Doen

 In enlightenment, ethics, Humanisme

Zeven studenten van de mastertrack Ethiek van Bedrijf en Organisatie te Tilburg
University hebben gedurende de COVID-19 pandemie een essaybundel samengesteld met
onderwerpen variërend van verbeeldingsmanagement tot pragmatisch opvoeden. Hetgeen
wat wij allen gemeen hebben is onze pragmatische visie op de filosofie en onze neiging tot
ondernemen, welke beide terug te vinden zijn in de essays.

Van filosofen wordt gezegd dat ze zich in hun eigen, besloten ivoren toren bevinden,
neerkijkend op de maatschappij. Filosofen nemen waar, maken notities en geven commentaar
op de mens en wereld als sportverslaggevers op wedstrijden. Wellicht was dit vroeger zo, maar
nu is dit anders.

De slogan van Tilburg University is “understanding society”. Wij interpreteren dit als
de notie dat de voortgang en groei van de maatschappij slechts succesvol kan zijn wanneer er
inzicht is op deze maatschappij; op haar zwaktes en gewoontes, op haar potentie en kracht. Dit
inzicht kan niet volledig ontwikkeld worden vanuit de ivoren toren. De theoretische kennis en
academische kunde die de ivoren toren biedt, kunnen pas tot hun recht komen wanneer wij
onze handen uit de mouwen steken en met onze voeten in de modder staan.

Tilburg University, met de slogan “understanding society”, roept ons op met de voeten
in de modder te staan, om juist deel uit te maken van de maatschappij.
Wij, zeven filosofen in opleiding, zijn van mening dat de ideale positie van de filosoof
gekenmerkt wordt door één voet in de ivoren toren en één voet in de modder. We analyseren
de maatschappij zonder er buiten of erboven te staan. Wij zijn deel van datgene wat we
onderzoeken, en dat verliezen we niet uit het oog. Nodige veranderingen die wij opmerken
gelden dus ook voor onszelf.

Om filosofische teksten en concepten toe te kunnen passen op de maatschappij,
moeten we ze eerst nader bestuderen en grondig begrijpen. Na het toepassen komt de
evaluatie met het bijstellen van verwachtingen. Wetenschap is altijd in beweging, dus wij ook.
Zo heeft ook de pandemie ons niet stil laten zitten.

Onze bundel kun je hier downloaden:

Recent Posts